Energiakövetek


Az Energiakövetek általános- és középiskolában tartanak rendhagyó tanórákat az energetikáról. Látványos, interaktív módon mutatják be a diákoknak, hogy miért van szükség az energiatakarékosságra és hogyan tudnak akár saját mikrokörnyezetükben is gazdálkodni az energiával. Az Energiakövetek azokat a tanórákat hivatottak újra életre kelteni, amelyekről gyermekkorunkban mindannyian álmodtunk, ahol nem csak a képleteknek, de a látványos kísérleteknek is fontos szerepe van. 


2020 Energiakövetei

Debreczeni Diána

Szegedi Tudományegyetem, Környezetmérnök Bsc., II. évfolyam

„A neten rengeteg, sokszor felesleges információ található az olyan fontos témákat illetően is, mint a környezetvédelem vagy az energiagazdálkodás. Abban szeretnék segíteni, hogy a diákok észrevegyék ebben az információrengetegben a lényegeset, és tegyenek önállóan a környezetünk megóvása érdekében. Szeretném befogadhatóvá tenni számukra az energiát mint fogalmat, aminek megértése korábban nekem is nehézséget okozott!”

Gyarmati Vince

Pannon Egyetem, Vegyészmérnök Msc., II. évfolyam

„Mérnöki tanulmányaim során megtanultam, hogy a Földön végbemenő folyamatok megértéséhez az összes részfolyamat ismeretére szükség van. Ahhoz, hogy energiatudatos életet élhessünk, meg kell értenünk az energiatermelési és felhasználási folyamatokat.”


Hornyák Gábor

Miskolci Egyetem, Környezetmérnök Bsc., III. évfolyam

„Jelenkorunk legégetőbb problémái közé tartozik a klímaváltozás és a fenntartható fejlődés. Ezek megértéséhez elengedhetetlen megismerni változó energiaforrásainkat és a tudatos energiagazdálkodást. Ehhez pedig szemléletváltásra van szükség, amit nem lehet elég korán kezdeni!”


Várda Ernák

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnök Msc., I. évfolyam

„Minden technológiának vannak előnyei és hátrányai, ezeket mind ismernünk kell, hogy elfogultság nélkül formálhassunk róla véleményt. Van, akiben az atomenergia negatív érzést kelt, de van, aki az olcsó és tiszta energiát látja benne. Célom, hogy a fiatalabb korosztályok számára előítéletektől mentesen és érthetően bemutathassam egy modern atomerőmű működését.”

 2019 Energiakövetei

Csiszár Barnabás

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, földtudományok alapképzési szak, I. évfolyam

„Nem mi mentjük meg a Földet, a Föld óvja meg az életet, ha hagyjuk neki. Geológia szakon a Föld rendszerszerű működését ismerjük meg. Megtanulunk halmazokban, rendszerekben gondolkozni. Ez a tudás elengedhetetlen a környezettudatos mindennapi élethez és a földi élet megmentéséhez.”


Máthé Marcell Tibor

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, fizika mesterképzési szak, I. évfolyam

„A világunk működésének megértése az egész emberiség célja, mégis csak kevesen adják a fejüket arra, hogy feltegyék a "Miért?" és "Hogyan?" kérdéseket. A természettudományos bemutatók közelebb tudják hozni a diákokhoz a tudomány világát és talán később ők adhatnak választ az emberiség egyre jobban égető kérdéseire, mint például az energiatermelés átalakítása vagy a zöld energia elterjesztésének módszerei.”


Putti Krisztián

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar, energetikai mérnök mesterképzési szak I. évfolyam

„Energetikai mérnökként fontosnak tartom, hogy a szakma mély ismerete és az iránta való elhivatottság mellett a társadalmi felelősségvállalásban is részt vegyek. Ezen a téren kifejezetten hiánypótló esemény az Energiakövetek program, hiszen az energiahatékonyság mára kulcsfontosságú témává vált, az iskolákban mégis kevesebb szó esik róla. Hiszem, hogy a valódi változások az egyéntől indulnak és ezt a szemléletet szeretném átadni a diákoknak is. Bízom benne, hogy interaktív óráimmal hatással tudok lenni a fiatalokra, akik így környezettudatosabb felnőttekké válnak!"2018 Energiakövetei

Fehér Anna

ELTE, földrajz-latin osztatlan tanárszak, IV. évfolyam

"Energiakövetként szeretném elérni, hogy a gyerekek rájöjjenek arra, hogy minden apró tettük hatással van a világ működésére. Szeretném nekik megmutatni és bebizonyítani, hogy ahogy képesek vagyunk tönkretenni valamit, úgy helyre is tudjuk hozni a hibákat, amiket elkövettünk. Ahhoz, hogy a Földön okozott károkat rendbe tegyük, mindenkire szükség van. Szeretném felnyitni a gyerekek szemét, hogy megtanulják, mi mindent tehetnek a környezetünk védelmében!"


Duba Gergely

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki mesterképzési szak, I. évfolyam

„Egy mérnöknek a szakmáját és a társadalmat is egyaránt jól kell ismernie. Az energetikában nem elég minden helyzetben a legjobb technológiai megoldást megkeresni, tudatos fogyasztókra is szükségünk van. És hol máshol lehetne kezdeni az energiahatékonyságra való nevelést, mint a fiatalok között. Ezért kiváló lehetőségnek tartom, hogy Energiakövetként ezt a szemléletmódot iskolákban van lehetőségem népszerűsíteni.”


Kovács Réka

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. évfolyam

"Nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a diákok ismereteit bővíthessem az energiatakarékosság és a környezetvédelem témakörében. Előadásommal igyekszem olyan szemléletet átadni, amelynek segítségével a tanulók rádöbbenhetnek arra, hogy a hétköznapi élet során mennyi energiát használnak fel és pazarolnak el könnyedén, ha nem figyelnek oda. Szerencsére egyre több ember ismeri fel, hogy valamit tenni kell azért, hogy tiszta és egészséges környezetben élhessünk. Úgy gondolom, hogy kis lépésekkel, de kitartóan nagy változásokat lehet elérni."
2017 Energiakövetei

Csontos Csaba Péter

ELTE, Geográfus Msc, környezet- és tájkutató szakirány


Gyulánszki Zsuzsanna

SZTE, Fizika-matematika osztatlan tanár szak


Molnár Janka Sára

ELTE, Fizika szak


Nagy Bence

ELTE, Biológia-földrajz tanár szak